Personvernerklæring

Sist oppdatert 30.04.2023

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Båt og Motor AS samler
inn og bruker personopplysninger om deg.
Båt og Motor AS lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Båt og Motor AS har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se egne personvernerklæringer. Denne personvernerklæring gjelder alene for vår virksomhet og vårt innhold på batogmotor.no.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi
behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på salg@batogmotor.no eller
sende brev til Båt og Motor AS, Havneveien 30, 9610 Rypefjord.

1) Behandlingsansvarlig

Båt og Motor AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2) Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse
med tjenester som tilbys. Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende
formålene:
Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og
annet fysisk materiell via vår nettside og andre kanaler.
For statistikkinnhenting, aggregering og administrasjon av nettsiden og
tjenestene. Informasjon innhentes for at Båt og Motor AS skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Båt og Motor AS, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre innholdet på våre nettsider.

3) Hvilke opplysninger behandles?
Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke-personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon
Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:
Du registrerer deg for å kunne bli kontaktet av Båt og Motor AS.
For at vi skal håndtere dette, må du kanskje registrere fornavn, etternavn, poststed, e-postadresse, telefonnr, mm.
Hvis du retter en henvendelse til Båt og Motor AS via nettsidene,
for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli
lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
Når du besøker Båt og Motor AS nettsider, registreres din IP-adresse.
Båt og Motor AS knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige
tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

Webanalyse og cookies
Båt og Motor AS samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på Båt og Motor AS. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Chrome”),
skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din
om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan
huske handlingene eller preferansene dine over tid. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Båt og Motor AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4) Personopplysninger om mindreårige
Båt og Motor AS innhenter ikke opplysninger om alder, og behandler ikke opplysninger om barn under 15 år.

5) Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger
av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi
behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger
(personopplysningsloven § 8 a og personverndirektiver artikkel 7 b) og for å oppfylle
formålet bak Båt og Motor AS.
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse
med tjenester som tilbys gjennom nettsiden. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

6) Tilgang til informasjonen
For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er
det kun spesielt godkjente personer i Båt og Motor AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset.
Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer. Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Båt og Motor AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det. Båt og Motor AS har kontraktfestet at våre leverandører eller samarbeidspartnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

7) Direkte markedsføring
Båt og Motor AS driver ikke direkte markedsføring i tilknytning til våre nettsider. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings eller kommunikasjonsformål.

8) Databehandlere og overføring av opplysninger
Båt og Motor AS har inngått avtale med følgende databehandlere:
DigiPoint Solution AS (for drift av nettsider)

Båt og Motor AS nettsider/app er p.t. plassert på servere i UK, og vår databehandler har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land. Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

9) Hvordan sikrer vi opplysningene?
Båt og Motor AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av
personopplysninger og personvern.
Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med
«personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med
geografisk beliggenhet), vil den samlede informasjonen behandles som personlig
identifiserbare opplysninger.
Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente
metoder for å beskytte informasjonen.
Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at
det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten
bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10) Dine rettigheter
Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av
personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.
Båt og Motor AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Båt og Motor AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Båt og Motor AS rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.
Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger
ønsker å benytte tjenesten. Andre personopplysninger som ikke er knyttet til en aktivitet bli slettet senest etter ett år.

11) Samtykke
Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av vår app/nettsider. Vi krever
at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles
i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere
og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

12) Endringer i erklæringen
Båt og Motor AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte
informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Båt og Motor AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst i erklæringen.

***